ANAC Backoffice

Het huidige bedrijf Anac Backoffice is opgericht in de jaren '70 onder de naam Algemene Nederlandse Automobilisten Club, simpelweg afgekort tot Anac. Deze vereniging had naast een verzekeringsproduct tal van andere speerpunten zoals Anac tankstations en wasstraten. Een aantal van deze bedrijven bestaat nog steeds. Deze hebben overigens geen band met het huidige Anac Backoffice.

Backoffice
Vanuit een traditioneel verzekeringskantoor zijn wij uitgegroeid tot volmachtkantoor en vanuit die hoedanigheid hebben wij ons doorontwikkeld en gespecialiseerd in het verlenen van backoffice-service diensten aan assurantietussenpersonen en het assurantiebedrijf in het algemeen. Onze klantenkring bestaat uit zelfstandige assurantietussenpersonen en verzekeringsconcept eigenaren die hun volledige backoffice aan ons hebben uitbesteed.

Wat betekent dit voor u?
Kort gezegt betekent dit dat wij de administratie verzorgen namens uw tussenpersoon, assurantiekantoor of verzekeraar. Wij beantwoorden uw vragen telefonisch, regelen het betalingsverkeer en maken de polisbladen op. Via onzeklantenservice.nl geeft u eenvoudig uw wijzigingen aan ons door. Wij verwerken deze namens uw tussenpersoon of verzekeraar.

Het team van Anac bestaat uit 45 medewerkers. Wij maken deel uit van het Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor, onderdeel van Generali Verzekeringsgroep, een van de grootste verzekeraars van Europa. Wij hebben geen enkele productieverplichting en zijn onafhankelijk in onze advisering zodat wij uw belangen op een goede wijze behartigen.